نمایش یک نتیجه

کفش ارتوپدی گچ IM / WH-901

820,000 تومان
در برخی موارد هنگام شکستگی پا از گچ برای ثابت نگه داشتن استخوان پا و جوش خوردن مناسب استخوان استفاده