نمایش یک نتیجه

کلسیم اکساید – آهک زنده قطران شیمی Calcium oxide

 

معرفی کلسیم اکساید - آهک :

این ماده از قدیمی ترین فرآیندهای شیمیایی شناخته شده است .این ماده معمولا به صورت کلوخ و سنگ در طبیعت قابل استخراج و دسترسی می باشد .ماده اصلی آهک اکسید کلسیم است .
نام ماده شیمیاییحجمقیمت - تومان
کلسیم اکساید250 گرم