نمایش یک نتیجه

تست نواری تشخیص کوکایین

کیت تست کوکائین یا کوک کوکائین یا کوک یا coc بصورت پودر سفید رنگی است که معمولا به صورت تدخین