نمایش یک نتیجه

کیت سختی سنج 1.08011.0001 – محصول MERCK

1,833,000 تومان

به دلیل نوسانات قیمت، لطفا قیمت نهایی چک شود.

 توسط این نوع کیت، غلظت یون مورد نظر از طریق رنگ سنجی اندازه گیری می شود.برای آزمایش سریع و ساده آبهای آشامیدنی و صنعتی به منظور حفظ سلامت و پیشگیری از تخریب دستگاهها و همچنین کنترل فرایندهای تولید، به روشهای مطمئنی برای شناسایی و اندازه گیری مواد شیمیایی موجود در آب نیاز است. کیت های سختی سنج، ابزاری مناسب برای تشخیص و سنجش سختی کل هستند.