نمایش دادن همه 4 نتیجه

گردن بند طبی سخت پیچ دار قابل تنظیم

850,000 تومان

به دلیل نوسانات قیمت، لطفا قیمت نهایی چک شود. 

Adjustable Hard Screw Necklace

گردن بند طبی نرم ابری

230,000 تومان

به دلیل نوسانات قیمت، لطفا قیمت نهایی چک شود.

Cloudy soft medical necklace

گردن بند طبی نرم نیمه سخت

260,000 تومان

به دلیل نوسانات قیمت، لطفا قیمت نهایی چک شود.

  Semi-soft soft medical necklace

گردن بند طبی ساده IM / OH-001

580,000 تومان
]]_text]گردن بند طبی، وسیله ای پزشکی است که به منظور مراقبت از گردن یک فرد استفاده می شود. همچنین توسط