نمایش یک نتیجه

گلوکز KN 250gr

480,000 تومان
گلوکز با فرمول شیمیایی C6H12O6 یک نوع قند موجود در خون است که توسط یاخته‌های بدن مصرف شده و تولید انرژی می‌کند. گلوکز برای درمان قند خون بسیار پایین و در اغلب مواقع در افرادی که دیابت دارند استفاده می شود.