نمایش یک نتیجه

دستگاه چادر اکسیژن با کلیه متعلقات

23,500,000 تومان
دستگاه شامل :پایه چرخ دار، ستون ، محفظه دستگاه ، فریز بگ، فیلتر و ظرف آب مقطر، ستون چادر، چادر اکسیژن، شلنگ اکسیژن، چنگک آویز چادر .