نمایش یک نتیجه

کلرید سرب – Lead chloride

870,000 تومان
کلرید سرب یک ترکیب با فرمول شیمیایی PbCl2  و جرم مولی 278.10 g/mol می‌باشد.از لحاظ شکل ظاهری این ماده ، جامد سفید بی بو است.یکی از مهمترین معرفهای مبتنی بر سرب است.همچنین به صورت طبیعی به صورت کودونیت معدنی رخ می دهد.

کاربرد این ماده:

  • مذاب PbCl2 در سنتز تیتانات سرب (PbTiO3) و سرامیک تیتانات سرب باریم با واکنشهای جایگزینی کاتیون استفاده می شود.
  • PbCl2در تولید شیشه فرستنده مادون قرمز و شیشه های زینتی به نام شیشه اورن استفاده می شود.
نام محصول25 گرم50 گرم100 گرم200 گرم
کلرید سرب