نمایش یک نتیجه

محیط کشت فنل رد آگار بیس – Phenol Red Agar,Base

محیط کشت فنل رد آگار بیس یکی از محیط کشت های پرکاربرد می باشد.برای مطالعه تخمیر انواع کربوهیدرات ها به صورت جداگانه محیط کشت فنول رد آگار 1،2،5 توصیه می شود و همچنین پروتئین پپتون و HM پپتون B که فاقد کربوهیدرات های قابل تخمیر است به محیط کشت اضافه می شوند.برای جلوگیری ازوقوع یک واکنش مثبت کاذب فنل رد آگار در صورت ترکیب شدن با یک کربوهیدرات خاص یک واکنش تخمیر کربوهیدرات مثبت با تولید یک رنگ زرد در ابتدا  نشان داده می شود.به دلیل اثر تولید اسید تولید گاز با تقسیم آگار یا تشکیل حباب نشان داده می شود.ممکن است بسته به نوع سیستم آزمایش بشقاب ها یا لوله ها به صورت هوازی یا بی هوازی انکوباتور شوند.اضافه کردن برخی کربوهیدرات ها ممکن است منجر به واکنش اسیدی شوند و از این رو می توان هیدروکسید سدیم 0.1N را به صورت قطره ای برای بازیابی اضافه کرد.

کاربرد این ماده:

یک محیط پایه است که ممکن کربوهیدرات ها برای استفاده در مطالعات تخمیر میکروارگانیسم ها به آن اضافه شود. جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول به شماره واتس آپ 09358544377 پیام ارسال نمایید.