نمایش یک نتیجه

سدیم کلرید – Sodium chloride

480,000 تومان
کاربرد سدیم کلرید:
    • از این ماده برای تولید کربنات سدیم و کلرید کلسیم استفاده می شود.
    • کربنات سدیم در تولید شیشه آلات و کربنات کلسیم برای تولید رنگ کاربرد دارد.
    • از سدیم کلرید به عنوان یک شستشو دهنده آلاینده های آلی و برای جداسازی رنگ رسوب استفاده می شود.
نام ماده

سدیم کلرید - Sodium chloride

بسته بندی50g
100g
250g
500g
1kg