نمایش یک نتیجه

نیتریت سدیم – Sodium nitrite

550,000 تومان
نیتریت سدیم یا سدیم نیتریت یک ماده شیمیایی با فرمول NaNO2 و جرم مولی  68.9953 g/mol می باشد.این ماده به صورت پودر یا گرانول سفید تا زرد کمرنگ است که نوع خالص آن در دمای 320 درجه سانتی گراد به اکسید سدیم، اکسیدهای نیتروژن و نیتروژن تجزیه می شود.فرایند صنعتی تولید نیتریت سدیم به تبدیل آمونیاک مایع و حضور کربنات سدیم یا هیدروکسید سدیم تکیه دارد.
نام ماده

نیتریت سدیم - Sodium nitrite

بسته بندی50g
100g
250g
500g
1kg