نمایش یک نتیجه

سولفید سدیم یک آبه – Sodium sulfide hydrate

380,000 تومان
سولفید سدیم یک آبه با نام های دی سدیم سولفید یا سولفور سدیم شناخته شده است.این ماده از نظر ظاهری جامدی سفید رنگ و محلول در آب است که می تواند محلول های قلیایی ایجاد نماید.

ویژگی های سولفید سدیم:

  • این ماده براحتی با آب، رطوبت و سایر مواد شیمیایی و فلزی می توان واکنش دهد.
  • سدیم سولفید دارای قابلیت انحلال پذیری در آب می باشد.

کاربرد این ماده:

  • در صنعت کشاورزی به عنوان انگل کش کاربرد دارد.
  • در صنایع کاغذ سازی کاربرد بسیار زیادی دارد، به عنوان مثال در تولید کاغذهای تحریر و روزنامه از این ترکیب استفاده می شود.
  • در صنعت چرم سازی (می توان از سولفات سدیم نیز به عنوان جایگزین استفاده نمود)
  • به عنوان احیاء کننده ضعیف در برخی واکنش های شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.
نام ماده شیمیایی25gr50gr100gr250gr500gr
سولفید سدیم یک آبه