نمایش یک نتیجه

سدیم سولفیت – Sodium sulfite

450,000 تومان
سدیم سولفیت با فرمول شیمیایی Na2SO3 و جرم مولی 126.0418 g/mol, ترکیبی متشکل از گوگرد و سدیم استو به عنوان سفیدکننده کاربرد دارد.این ماده از واکنش دی اکسید گوگرد با سدیم کربنات نیز بدست می آید که پس از خالص سازی و خشک کردن بصورت و یا دانه های سولفیت سدیم در می آید.

کاربرد این ماده:

  • از سدیم سولفیت در صنعت چاپ و کاغذ، صنعت عکاسی، صنعت نساجی بعنوان یک سفیدکننده و در صنعت چرم برای دباغی کردن استفاده می شوذ.
  • از کاربردهای سدیم سولفیت می توان به استفاده در ساخت رنگها، تولید مواد شیمیایی و نگهدارنده مواد غذایی اشاره نمود.
نام محصول100 گرم250 گرم500 گرم1000 گرم
سدیم سولفیت