نمایش دادن همه 3 نتیجه

اسپکتروفتومتر VISIBLE مدل AE-S50-4V

قابل اتصال به کامپیوتر کمپانی AE برای استعلام موجودی و قیمت تماس بگیرید

اسپکتروفتومتر UV-VIS مدل A)AE-S60-4UPC)

قابل اتصال به کامپیوتر کمپانی AE برای استعلام موجودی و قیمت تماس بگیرید

اسپکتروفتومتر UV-VIS مدل AE_S70-2UPC

wavelenght repeatability:0.2nm کمپانی AE برای استعلام موجودی و قیمت تماس بگیرید