نمایش یک نتیجه

سولفات سرب – sulfate Lead

1,200,000 تومان
سولفات سرب یک ترکیب شیمیایی با فرمول مولکولی PbSO4 و دارای جرم مولی 303/26 gr/mol  می باشد.

کاربرد این ماده:

از این ماده در صنعت در موارد ذیل استفاده می شود:
 • سازه های ساختمانی
 • رنگدانه‌های مورد استفاده در لعاب سرامیک
 • در وسایل تزئینی
 • پنجره‌ها
 • باطری‌های اسید سرب
 • اجزای الکترونیکی
 • روکش کابل
 • مهمات
 • شیشه CTR ها
 • سرامیک ،شیشه‌های سرب‌دار
 • لوله‌های سربی (امروزه کاربرد آنچنانی ندارند )
 • آلیاژها، لحیم کاری
 • آبکاری (آند حل شونده)
 • لعاب کاری
نام محصول 50 گرم100 گرم250 گرم500 گرم
سولفات سرب