نمایش یک نتیجه

محیط کشت اس آی ام – SIM Medium

محیط کشت اس آی ام یا محیط کشت SIM مدیوم برای جداسازی باسیل های روده ای مورد استفاده قرار می گیرد.این محیط دارای مقداری آگار است که باعث شده این ماده حالت نیمه جامد داشته باشد.این محیط کشت دارای تریپتوفان است و اگر باکتری تریپتوفاز داشت تریپتوفان موجود در محیط کشت SIM را تجزیه کرده و سبب تولید گاز بی رنگ اندول می شود .باکتری هایی که آنزیم تریپتوفاناز  را دارا می باشند می توانند اسید آمینه ، تریپتوفان را به ایندول تبدیل کنند.ایندول با افزودنه ی معرف Kovac واکنش نشان می دهد و رنگ رزیندول را ایجاد می کند که قرمز رنگ می باشد. جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول به شماره واتس آپ 09358544377 پیام ارسال نمایید.