نمایش یک نتیجه

تری کرسیل فسفات KN

تری کرسیل فسفات ( TCP ) با فرمول شیمیایی C21H21O4P ترکیبی با جرم مولی ۳۶۸٫۳۷ گرم بر مول می‌ باشد و شکل ظاهری این ترکیب، مایع بی ‌رنگ است. تری کرسیل فسفات بعنوان یک افزودنی ضد سایش در روغن موتور توربین هواپیما استفاده می شود.