نمایش یک نتیجه

تست نواری تشخیص بوپرونرفین

قرص بوپرنورفین یا قرص b2 مسکن قوی می باشد که جهت ترک اعتیاد از آن استفاده می شود  و با