نمایش یک نتیجه

فنل فتالین – Phenolphthalein

450,000 تومان
فنل فتالین یک ترکیب شیمیایی با فرمول C20H14O4 می باشد.این ماده به شکل سفید ریز دانه است, ، به طور معمول به عنوان معرفی اسید ها و باز ها و همچنین به عنوان شناساگر مورد استفاده قرار می گیرد.در آزمایشگاه های تشخیص ظبی  برای تشخیص خون مخفی در مدفوع از ترکیب آن با الکل و آب اکسیژنه( پراکسید هیدروژن) استفاده می شود.

ویژگی های فنل فتالین:

  • تغییر رنگ به قرمز ارغوانی در محیط های بازی را دارا می باشد.
  • این ماده قابلیت آزادسازی یون هیدروژن دارد.
  • یک ترکیب شیمیایی با چهار گونه مختلف(C₂₀H₁₄O₄) است.
  • این ماده در آب نامحلول می باشد.

کاربرد این ماده:

  • از این ماده به عنوان معرف برای دانش آموزان در آزمایشگاه مدارس مورد استفاده قرار می گیرد.
  • از این ماده در بیمارستان ها و آزمایشگاه های تشخیص طبی استفاده می شود.
  • شناسایی باز ها با دامنه پی اچ 8 تا 10
نام محصول50 گرم100 گرم250 گرم500 گرم
فنل فتالئین