نمایش یک نتیجه

قلع- آرت 7807- MERCK

قلع (به انگلیسی: Tin) یک عنصر شیمیایی است با فرمول شیمیایی Sn و با عدد اتمی۵۰ در جدول اتمی می باشد