نمایش یک نتیجه

ترالی لاپاراسکوپی

ترالی برای قرار دادن دستگاه ها و جابجایی آنها داخل اتاق عمل است