نمایش یک نتیجه

محیط کشت اوره آگار بیس – Urea Agar Base

محیط کشت اوره آگار بیس یکی از محیط های افتراقی برای شناسایی اعضای انتروباکتریاسه بر اساس توانایی آن ها در داشتن آنزیم اوره آز و تجزیه اوره، می باشد.

آماده سازی محیط کشت اوره آگار:

21  گرم پودر را در  950 میلی لیتر آب سرد سوسپانسیون شود و به نقطه جوش برسد(مرتبا هم بزنید) واتوکلاو نموده و در دمای 121 درجه  به مدت 15  دقیقه استریل شود. سپس خنک شود وبه دمای 47 الی 50 درجه برسد. سپس 50 میل اوره 40 درصد را اضافه کنید.به دقت داخل لوله توزیع و سرد شود و در حالت Slant  جامد قرار گیرد.

محدودیت های این ماده:

برای معتبر بودن نتایج آزمایش برای ارگانیسم های اوره آز مثبت سریعُ مثل پروتئوس شیب را در دو الی شش ساعت اول بخوانید.محیط آزمایش به اثبات قلیایی بودن وابسته است و مخصوص فعالیت اوره آز نیست.پپتون ممکن است باقی مانده اسیدآمینه را هیدرولیز کند و باعث افزایش ph شود و در نتیجه واکنش مثبت کاذب میشود کهبرای کنترل از محیط کشت بدون اوره برای تخمیر واکنش های مشکوک میتوان استفاده کرد.این محیط صرفا برای آزمایشگاه است و باید درب قوطی کاملا بسته باشد واز تابش شدید نور آفتاب جلوگیری شود و درجه رطوبت کمتر از 60 درجه باشد. جهت استعلام موجودی و قیمت این محصول به شماره واتس آپ 09358544377 پیام ارسال نمایید.