نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کلرید روی KN

کلرید روی کلرید روی یا دی کلرید روی یا کره روی، با فرمول شیمیایی ZnCl2 یک نمک یونی ضروری برای سنتز