وبلاگ-اخبار

اتباط مستقیم میان باکتری های روده و افسردگی

تصویر باکتری روده و افسردگی

توضیح اجمالی ارتباط مستقیم باکتری روده و افسردگی توسط محققان

دانشمندان در مطالعاتی که به تازگی انجام دادند ارتباط عمیقی بین باکتری روده و افسردگی کشف کردند. مطابق همین گزارشات ،سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، دانشمندان مدعی شدند که میان افسردگی و باکتری های روده یک نوع ارتباط مستقیم وجود دارد. آن ها یک نوع یگانگی قوی را مابین این دو کشف کرده اند که در آینده می تواند در تعیین نوع افسردگی به روش زیست نشانگر های روده موثر باشد. قبل از این نیز میان مغز و روده ارتباط مستقیمی کشف شده بود.

در این تحقیق که توسط دانشمندان به نام HELIUS انجام شده، تعداد بیست و سه هزار نفر در پژوهشی  که در آمستردام مورد آزمایش قرار گرفتند. تفاوت های افراد در ملیت های مختلف نیز در این پژوهش مورد آزمایش قرار گرفته است. پس از پایان این پژوهش،دانشمندان به این نتیجه رسیدند که ارتباط بین باکتری روده و افسردگی می تواند برگرفته از قومیت باشد. هدایت گروه این مطالعه را محققان دانشگاه آمستردام بر عهده داشته و حدود 3 هزار نفر از حضار این پژوهش با قومیت ها هلندی، سورینامی های آفریقا و آسیا، غنایی ها، ترک ها و مراکشی ها بودند.

ارتباط باکتری روده و افسردگی

ارتباط مستقیم باکتری روده و افسردگی

 

در این پژوهش علاوه بر رابطه ی ما بین میکروبیوم روده و افسردگی اثر قومیت نیز روی آن مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی ها، دانشمندان علاوه بر قومیت ارتباط متنوعی میکروبی روده و افسردگی را متوجه شدند. بدین شکل که با بالا رفتن تنوع جمعیت باکتری روده و افسردگی و بروز علائم ناشی از آن در افراد کاهش می یابد. در نژاد های مختلف ریسک افسرده شدن تفاوت زیادی با یکدیگر نداشته است. مطابق گفته ای جاس بوش، که یکی از پژوهشگران این پژوهش بوده است، رژیم های غذایی متنوع ملیت های مختلف می تواند دلیل تفاوت اندک افسردگی میان آن ها باشد.

برای کشف ارتباط میان باکتری های روده و افسردگی، حدود هزار نمونه مدفوع مورد آزمایش قرار گرفت تا دانشمندان بتوانند ارتباط بین باکتری روده و افسردگی را کشف کنند. آن ها دریافتند که نشانه های افسردگی به طور مستقیم با این باکتری ها مرتبط است. در حال حاظر با توجه به کشف رابطه بین باکتری های روده و ایجاد افسردگی، پزشکان قادرند از طریق شرایط باکتری های روده، ابتلا به افسردگی را کشف کردند. امکان کشف بیماری روانی برای اولین بار از طریق یک مولفه عینی وجود خواهد داشت.

نتیجه باکتری روده و افسردگی

بازخورد باکتری روده و افسردگی

دیدگاهتان را بنویسید